Wil jij sporten maar is daar thuis niet genoeg geld voor?
Helaas kunnen niet alle kinderen sporten omdat niet elke ouder/verzorger dit kan betalen. En dat terwijl sporten, samen met je vrienden zo leuk is.

Voor wie?
Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? En ben je tussen de 4 en 18 jaar? Dan kan Jeugdsportfonds je misschien wel helpen. Wij kunnen je contributie betalen en de benodigde sportspullen. Maar dan moet je natuurlijk wel komen trainen en je houden aan de regels van de club. Je kunt kiezen uit alle sporten die zijn aangesloten zijn bij een NOC*NSF erkende sportvereniging.

Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente waar u woont.

Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor DIO Groningen sportattributen die ingeleverd kan worden bij DIO Groningen waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

DIO Groningen kan u helpen bij uw aanvraag !
Wij hebben een actief beleid voor wat betreft het geven van informatie en hulp bij het aanvragen van het sportfonds. Onze secretaris kan u alles vertellen over deze regeling en u helpen met het invullen van de papieren. Neemt u contact met haar op via info@diogroningen.nl met als onderwerp Sportfonds.

Geef een reactie