Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging ?
Indien van toepassing
 • Hoe lang is het geleden dat u lid was van een voetbalvereniging ?
 • 1 jaar geleden
 • 2 jaar geleden
 • 3 jaar geleden
 • 4 jaar geleden
 • 5 jaar geleden
 • Meer dan 5 jaar geleden
Heeft u daar aan uw contributie/financiële verplichtingen voldaan ?
Indien van toepassing
Ik meld mij aan als
 • Selecteer een lidmaatschap
 • Senioren (Geboren voor 2001) € 170,00
 • JO18/JO19 (Geboren in 2001/2002) € 160,00
 • JO16/JO17 (Geboren in 2003/2004) € 145,00
 • JO14/JO15 (Geboren in 2005/2006) € 136,50
 • JO12/JO13 (Geboren in 2007/2008) € 126,50
 • JO10/JO11 (Geboren in 2009/2010) € 126,50
 • JO8/JO9 (Geboren in 2011/2012) € 122,50
 • JO5/JO6/JO7 (Geboren in 2013/2014/2015) € 60,00
 • 35+ (7 tegen 7) senioren € 80,00
 • Trainings Lid € 80,00
 • Niet spelend lid € 60,00
 • Donateurs € 50,00
**Algemene Voorwaarden lidmaatschap**De contributie dient overgemaakt te worden naar NL86 RABO 0304030651 t.n.v. DIO Groningen. Bij de omschrijving graag de naam speler en team en dat het de contributie betreft. Aan- en afmelden: Bij het aangaan van het lidmaatschap na 1 juni van elk jaar, wordt het contributiegeld later in het seizoen geïnd. Opzeggen als lid dient voor 15 mei schriftelijk te worden gedaan Dit dient voor 15 mei in 2-voud, in het bezit te zijn van de ledenadministratie van DIO Groningen. U krijgt per email een bevestiging van de opzegging. Verzuim je je tijdig uit te schrijven bij DIO Groningen, dan wordt de contributie over het komende seizoen volledig in rekening gebracht. Ook bij overschrijving naar een andere vereniging dient eerst het lidmaatschap bij DIO Groningen opgezegd te worden, ook dit dient voor 15 mei van het lopende seizoen te gebeuren. Verzuim je bij overschrijving naar een andere vereniging je tijdig uit te schrijven bij DIO Groningen, dan wordt de contributie over het komende seizoen volledig in rekening gebracht. Eventueel bijkomende kosten: Aanmeldingskosten €11,50 / Overschrijvingskosten €3,50 / Nieuwe spelerspas €3,50/ €12,50 voor kledingfonds Jeugd (shirt en broek krijgt u dan van de vereniging in bruikleen)/Pasfoto inleveren vanaf geboorte jaar 2004
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds moet er voldaan worden aan bepaalde spelregels: Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken om de contributie van een sportclub te betalen. Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure. Maximale bijdrage is €225,- per kind per jaar (contributie en sportattributen). Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon/intermediair uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Vergoeding alleen voor een sportvereniging die is aangesloten bij de NOC*NSF. Bijdrage moet ieder sportseizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld. Uw gemeente moet aangesloten zijn bij het Jeugdsportfonds. Er gelden soms aanvullende regels vanuit de gemeente waar u woont. Deze kun je vinden op de webiste pagina van het lokale Jeugdsportfonds
Wilt u gebruik maken van het sportfonds ?
Wilt u gebruik maken van Stichting Leergeld ?
Bent u in het bezit van een kledingbon verstrekt door het sportfonds of stichting leergeld ? deze kunt u inleveren bij DIO Groningen. U ontvangt dan de kleding van DIO Groningen
Heeft u een stadjerspas ?
Tijdens de wedstrijden en trainingen worden er af en toe een foto gemaakt, deze worden op de website gebruikt, om te laten zien hoe er gevoetbald wordt bij DIO
Gaat u akkoord met het plaatsen van foto s op de website ?
Om inzicht te krijgen hoeveel mensen er over een auto beschikken bij de verschillende teams ,willen wij u vragen:
Bent u bereid te rijden naar uitwedstrijden ?
Een vereniging als DIO kan niet zonder vrijwilligers !!! denk daarbij aan trainers, coaches, barmedewerkers of vrijwilligers die allerlei klussen doen binnen de vereniging.
Wilt u vrijwilliger worden bij DIO ?
Om lid te worden van DIO Groningen dient u 18 jaar of ouder te zijn , bent u minderjarig dient een ouder,voogd of wettelijke vertegenwoordiger het formulier in te vullen
U bent nu klaar met het aanmeldformulier, als u alle velden correct heeft ingevuld kunt u het formulier verzenden. Indien velden niet goed zijn ingevuld zijn deze rood gemarkeerd. Met de PREV knoppen kunt u bekijken wat er fout is gegaan. Wij wensen u veel succes bij DIO Groningen.

Geef een reactie